To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Vidtstrakte heder, store skovplantager og kronvildt. Tag en tur i det unikke og kontrastfyldte midtjyske naturområde og få en forsmag på det, der venter i den kommende Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Knap 9 km, både på og uden for de etablerede stier og kan vandres på et par timer i et rask tempo.

Parkering: P-plads ved skovvejen Nørlundgårds Brandlinie, ved rute 185 mellem Ikast og Ejstrupholm.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Start

Begynd din tur på den lange lige Nørlundgårds Brandlinie. Her går du blandt andet forbi store nordvestamerikanske sitkagraner, som over en længere årrække skal erstattes af hjemmehørende træarter, eksempelvis eg.

2. Heden

Snart vil du se den lysåbne hede med lyng til højre. Læg mærke til alle de små nåletræer på vej. På sigt vil store pattedyr forhåbentligt æde nogle af de nyspirede træer, så heden forbliver delvis åben. Ved Kølkærvej drejer du til venstre og følger sporet langs skovkanten. Efter 300 meter drejer sporet til højre ud over heden, hvor du lidt længere fremme finder en bænk med udsigt mod syd ud over Kæret.

3. Hårdføre egetræer

Drej til højre væk fra sporet og gå ind i skoven. Her skal du hen over en lille grøft. Lidt længere fremme kan du på venstre hånd se flere små grupper med yngre plantede egetræer. Egetræerne har været hegnet, men efter hegnet er fjernet, har krondyrene været i gang med at spise af både bark, knopper og grene. Egetræerne lever videre, og den ”skade” krondyrene forvolder, vil gavne biodiversiteten ved at blandt andet svampe og insekter bedre kan kolonisere træerne.

4. Rødgran med flere arter

Drej til højre ad grusvejen, når du kommer fri af træerne. Længere fremme drejer du til venstre ad Kølkærvej. Efter ca. 400 meter forlader du grusvejen og går ind i en skov af rødgran fra 1940 på højre hånd. Rødgran findes naturligt i vore nabolande Tyskland og Sverige og har været i Danmark i længere tid end nåletræer fra Vestamerika som sitkagran og contortafyr. Rødgran har derfor flere hjemmehørende arter tilknyttet og skal fortsat være tilstede i betydeligt omfang.

5. Frø til fremtiden

Ved grusvejen drejer du til venstre og følger denne, til du kommer til Midter Brandlinje, hvor du drejer til højre og fortsætter lige ud. Du passerer nu plantede bælter af løvtræer på højre hånd. De udgør sammen med skovens øvrige løvtræbælter fremadrettet en værdifuld naturlig frøkilde i området.

6. Bart sand skaber liv

Ved Brandvejen drejer du til højre. Denne vej blev anlagt i forbindelse med bekæmpelsen af en stor brand i 1971, hvor store arealer med nåleskov brændte, og store dele af heden genopstod. På venstre hånd kan du flere steder se, hvordan kronvildtet har blottet sandet. Dette skaber spændende levesteder for flere arter af lav. Arter som trehornet skarnbasse og mariehøneedderkop trives her.

7. Udsigt

Fortsæt hen ad grusvejen og op ad bakken og drej til højre ind over heden, til du møder en sti, hvor du fortsætter ud til et flot udsigtspunkt over heden. Tag et hvil og nyd stilheden. Mellem lyng og revling kan du også være heldig at finde tranebær og tyttebær.

8. Natravne

Herfra går turen ned ad bakken og videre ud til en grusvej. Følg grusvejen til venstre. Drej til højre ad Midtervej og fortsæt gennem et område, der om sommeren er kendt for sine mange natravne. Heder med spredte træer udgør et ideelt levested for natravnen, der med sine store øjne og brede næb er ekspert i at jage insekter i skumringen.

9. Gamle graner

Længere fremme kommer du forbi nogle rødgraner langs vejen. Se, om du kan finde nogle træer, som er lidt større end de andre. Det er ”Sandflugtkommisær Casper Møllers graner” som han såede, efter at sandflugten i Nørlund Sande var stoppet i slutningen af 1700-tallet. Det er nok Danmarks ældste rødgraner. Længere fremme forlader du grusvejen, og ruten går til venstre hen over heden via et spor. For enden af sporet drejer ruten til højre og følger sporet langs skovkanten, til du når tilbage til grusvejen ”Nørlundgårds Brandlinie”, som du følger til venstre tilbage til p-pladsen.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Nørlund Plantage og Harrild Hede

Se naturguiden for Nørlund Plantage og Harrild Hede

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Nørlund Plantage og Harrild Hede