Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose

I Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 564 hektar stor naturnationalpark på statslige arealer.

Draved Skov / Foto: Lars Ostenfeld

Draved Skov og Kongens Mose er en del af et sammenhængende naturområde beliggende syd for Løgumkloster i Tønder Kommune. Staten ejer i alt 564 ha vist på kortet nedenfor, og den øvrige del er privatejet.

Naturstyrelsen skønner, at der findes en efterårsbestand på mellem 150 og 200 fritstående stykker kronvildt i området. Helårsgræsning vil være muligt i parken, men da naturen i området er unik, skal der ses nærmere på den lysåbne natur og helårsgræsningens mulige effekt.

Området har en stor kronvildtbestand, hvorfor det ifølge aftalen om naturnationalparker skal etableres med et lavt trådhegn.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

De lokale projektgrupper bliver erstattet af lokale bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper. Hjemmesiden bliver opdateret i takt med de lokale bestyrelser nedsættes.

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose

  • Areal: 564 ha.
  • Draved Skov er en gammel løvtræsdomineret skov med vigtige forekomster af skovbevokset tørvemose, ege-blandskov samt elle- og askeskov.
  • Området indeholder i dag en række truede og rødlistede arter.

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Anders Hauge Rahbek
Projektleder, Naturstyrelsen Vadehavet
anhra@nst.dk
+45 91 32 95 40

Martin Brink
Projektleder, Naturstyrelsen Vadehavet
mbrin@nst.dk
+45 41 93 23 30