To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Træk i gummistøvlerne og kom med i urskoven. I den kommende Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose finder du Danmarks hidtil største urørte skov med gamle træsorter, sumpområder og en højmose. Husk at se dig omkring; Draved Skov er meget artsrig i dansk målestok. Der er registreret 109 forskellige ynglefuglearter og et utal af sjældne og sårbare svampe, laver, insekter og blomster. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ruten er cirka 5 km og kan slentres på et par timer.

Følg punkterne på kortet. Hvis du er stille, er der god mulighed for at se kronvildt på de mange smalle stier. Efter regn eller blæsevejr er der risiko for, at træer kan vælte på grund af den sumpede jord - bund. Vær derfor altid opmærksom, når du går i skoven.

Parkering: Hvis du er i bil, kan du parkere ved Dravedvej.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Grønt vildnis

Allerede når du træder ind i Draved Skov, skiller den sig ud med tæt grøn løvskov til begge sider, et væld af bregner, herunder den imponerende kongebregne, og mange døde og døende træer. Følg Østre Korsvej fra P-pladsen ind i vildnisset og nyd synet af de selvsåede birketræers lysende stammer

2. Vand giver liv


Gå til enden af Østre Korsvej og drej til venstre ad Peter Juels Vej. Draved Skov er meget våd, især i vinterhalvåret. De naturlige vandforhold flyder frit, efter tidligere tiders grøfter og dræn er sløjfet. Den våde skovbund betyder også, at nogle træer langsomt går ud. Det skaber et særpræget landskab af grøn, frodig underskov og høje døde stammer, der skaber optimale betingelser for en række sjældne og truede arter, fx lille flagspætte. Følg Grønnevej på venstre hånd.

3. En åben plet


For enden af Grønnevej støder du på et gammelt skovdige med store mangegrenede løvtræer på din højre side. Kravl over skovdiget og tag en afstikker ud på engen, der har stået urørt siden staten erhvervede arealet for 15 år siden. Læg mærke til, hvor ivrig skoven er efter at brede sig.

4. Under trækronerne

Kryds asfaltvejen og følg den lille skovsti ind under trækronerne. Du møder nu Vestre Korsvej. Tag et kig ud på det lysåbne område til højre. Her vil store planteædende pattedyr sammen med den naturlige bestand af kronvildt fremover kunne hjælpe med at holde området lysåbent.

5. Oplev højmosens fugleliv


Følg Teltkrovej til venstre til fugletårnet ved Kongens Mose, der er en af Danmarks største højmoser. Her kan du opleve et overdådigt fugleliv, blandt andet traner. Mosen er et af de steder, hvor tranen først fik fodfæste, da den store fugl igen spredte sig som ynglefugl i Danmark. Gå tilbage ad samme vej og følg stien til højre, til du igen rammer Vestre Korsvej.

6. Kristtjørn

Draved Skov er fuld af kristtjørn. På et hjørne ved Den Smadrede Vej står skovens største kristtjørn. Kristtjørn har karakteristiske takkede blade, der stikker. Men højere op på buskene, hvor vildtet ikke kan nå, er bladene bløde og runde

7. Storkrukken

Tag et sidste stop ved en af skovens kæmper: Følg Vestre Korsvej tilbage til startstedet og følg herfra den afmærkede vandrerute 100 meter til højre. Storkrukken er et egetræ med meget krogede grene, der har stået her siden 1642.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Draved Skov.

Se naturguiden for Draved Skov

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Draved Skov og Kongens mose her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Draved Skov