Naturnationalpark Hanstholm

I Naturnationalpark Hanstholm kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 5.040 hektar stor naturnationalpark på statslige arealer.

Hanstholm / Foto: Lars Ostenfeld

Hanstholm Vildtreservat, Tved og Vilsbøl Klitplantager udgør den nordligste del af Nationalpark Thy. Området består fra vest mod øst af hævet havbund med klitter og klitsletter, næringsfattige søer og klitplantage, kalkkystskrænter samt sandoverføgen moræne, der overvejende er tilplantet.

Størstedelen af området henligger som klithedearealer, hvor Naturstyrelsen i dag foretager en differentieret plejeindsats med græsning, afbrænding og rydning af invasive arter.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Hanstholm

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Hanstholm arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

De lokale projektgrupper bliver erstattet af lokale bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper. Hjemmesiden bliver opdateret i takt med de lokale bestyrelser nedsættes.

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Hanstholm

  • Areal: 5.040 ha.
  • Hanstholm Vildtreservat, Tved og Vilsbøl Klitplantager udgør den nordligste del af Nationalpark Thy.
  • Området består fra vest mod øst af hævet havbund med klitter og klitsletter, næringsfattige søer og klitplantage, kalkkystskrænter samt sandoverføgen moræne, der overvejende er tilplantet

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Hanstholm

Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil der tilgå et opdateret kort.

Se evt. "læs mere i faktaarket" ovenstående.

Kontakt

Henrik Olsen
Projektleder, Naturstyrelsen Thy
holse@nst.dk
+45 22 22 16 51