To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Hanstholm

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Vidder, vældige klitformationer og vilde krondyr. Du får det hele i området for den kommende Naturnationalpark Hanstholm i Nordvestjylland. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ruten er cirka 5 km og kan slentres på to timer.

Parkering: Du kan parkere ved Tved Klitplantages parkeringsplads.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Kontrasternes tur

Ruten, du nu skal ud på, er fuld af kontraster mellem plantageskov og klithede, mørkt og lyst og åbent og lukket. Følg forandringen i landskabet og start turen i nord fra Sårup p-plads. Det første du kommer til på højre side, er den imponerende Sårup shelter-plads. Start med et hvil – eller snup det på tilbagevejen.

2. Overdrev på vej

På din højre side kommer en græsmark, der tidligere har været dyrket. Over tid kan stedet udvikle sig til et overdrev og skabe plads til en mere varieret natur med nye levesteder for en lang række arter. På din venstre side ser du et område groet til i tæt gran. Jordbunden er forsuret, og man skal lede efter liv. I fremtiden vil granbevoksningen blive fjernet og området blive lagt åbent. Følg skovvejen og drej til højre.

3. Fransk bjergfyr versus eg

Nu kommer du til et område, hvor du på din højre side kan opleve døende fransk bjergfyr, og på venstre side egetræer, som kæmper for livet under ædelgraner. I den døende franske bjergfyr fjernes opvækst af nye sitkagraner for at sikre den igangværende nedbrydning af det døde ved, der skaber nye levesteder for en lang række svampe, insekter og fugle. På venstre side fjernes ædelgraner for at skabe mere lys til egetræerne, så de kan vokse sig store og blive rigtig gamle. Eg er et træ, som naturligt hører til i Danmark, og har en stor artsrigdom af insekter. Fortsæt ad skovvejen og lav en afstikker ad stien lige frem inden, du fortsætter ad skovvejen.

4. Udsigt til forandring

Her kommer du til et sted, der fremover skal bindes sammen til et stort område, som bliver holdt lysåbent af græssende dyr. På din venstre side har du udsigt til sitkagraner, som i fremtiden skal væk for at give plads til den åbne klithede. Når du går tilbage, og fortsætter ad skovvejen, så læg mærke til det kuperede terræn inde mellem granerne på din højre side. Nogle af ædelgranerne bliver stående, mens andre fjernes og skaber sammenhæng ud til det åbne klitlandskab, der kan skimtes imellem stammerne.

5. Ny skovbund på vej

Efter cirka 800 meter kommer der på din højre side et eksempel på, hvordan en skovbund kan udvikle sig efter trærydning. I stedet for nåledækket skovbund vokser der nu arter som hedelyng og revling. Samtidigt kan du også se den invasive art glansbladet hæg skyde op. Hvis den skal holdes nede, kræver det blandt andet, at der sikres afgræsning, der kan hjælpe med til at holde området lysåbent. Følg derefter afmærkningen på højre hånd og slå et smut ud til udsigtstårnet.

6. og 7. Udsigt til vilde vidder

Oppe fra udsigtstårnet har du en fantastisk udsigt til klithede, søer og krondyr. Dyrenes appetit er vigtig for klitheden, da de fx er med til at holde lyngen ung ved at bide den ned. Der er størst chance for at spotte krondyr ved solnedgang og -opgang. Nåletræerne, som du kan se, har tidligere været plantet for at forhindre sandflugt samt for at sikre en træproduktion. Gå tilbage på stien og følg den videre rundt.

8. Monotone løvtræer

På højre side kommer du til en mørk og tæt bevoksning med bøgetræer og ædelgran. Her skal der fremover skabes lys til skovbunden og plads til, at enkelte træer får lov til at udvikle sig til store gamle bøgetræer. De træer, der fældes, får lov at ligge på jorden og skaber nyt liv som levested for insekter, svampe mv.

9. Oplev klitlandskab inde i plantagen

Gå til venstre for enden af vejen. Drej derefter til højre ad den første brede skovsti og hold udkig efter kantareller inde i skovbunden. For enden af skovvejen bliver du mødt af et kig ind i fremtiden. Det er kun 10 år siden, landskabet foran dig blev ryddet. Nyd udsigten udover den fritlagte oprindelige klithede. På sigt kan man skabe et sammenhængende lysåbent område med hedenatur helt ud til den store åbne klithede mod vest, som du lige har set fra tårnet.

10. Spot klitter i skovbunden

Tilbage ved grusvejen kan du spotte de oprindelige klitter inde i skovbunden. Mod vest er skoven fortsat præget af de markante sitkagraner. På den anden side af vejen er der en vækst af nye træer og buske, som er dukket op efter, at sitkagraner er fjernet, hvilket skaber nye levesteder for dyr og planter. Fortsæt turen ad grusvejen mod nord.

11. Sjælden sommerfugl

På din højre side kommer der en lille lysning, hvor den sjældne Klitperlemorsommerfugl lever. Når de nuværende meget tætte plantager med tiden ændres til et mere varieret landskab, skabes der flere levesteder til fx klitperlemorsommerfugl. Fortsæt ruten op af grusvejen til du ender ved p-pladsen, hvor du startede.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Hanstholm

Se naturguiden for Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Se folderen for området 

Læs mere om Naturnationalpark Hanstholm her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Hanstholm