Naturnationalpark Bidstrupskovene

I Naturnationalpark Bidstrupskovene kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 500 ha stor naturnationalpark på statslige arealer.

Bidstrupskovene / Foto: Lars Ostenfeld

Naturnationalpark Bidstrup vil bestå af et ca. 500 ha stort afvekslende løvskovsdomineret, kuperet skovlandskab med mange større og mindre lysåbne skovenge, moser og vådområder.

Skovene rummer allerede i dag væsentlige naturværdier med en række sjældne sommerfuglearter, guldsmedearter, flere orkidéarter og en række andre meget sjældne plantearter. Desuden har hasselmusen et af sine få tilbageværende levesteder i Bidstrupskovene, hvor et 10-årigt projekt blev iværksat i 2016 med henblik på at forbedre forholdene for arten.

Ifølge aftalen om naturnationalparker vil placering og størrelsen på det endelige areal være fleksibelt ift. lokale forhold og behov, herunder den store rekreative brug, og naturnationalparkens areal vil derfor være ca. halvdelen af den statsejede del af Bidstrupskovenes samlede areal.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Bidstrupskovene

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Bidstrupskovene arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Bidstrupskovene

  • Areal: 500 ha
  • Naturnationalpark Bidstrup vil bestå af et ca. 500 ha stort afvekslende løvskovsdomineret, kuperet skovlandskab med mange større og mindre lysåbne skovenge, moser og vådområder
  • Skovene rummer allerede i dag væsentlige naturværdier med en række sjældne sommerfuglearter, guldsmedearter, flere orkidéarter og en række andre meget sjældne plantearter

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Bidstrupskovene

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Jonas Morsing Thomasen
Projektleder, Naturstyrelsen Midtsjælland
jmt@nst.dk
+45 24 79 95 17