Naturnationalpark Gribskov

Naturnationalpark Gribskov skal gennem vild natur bidrage til at styrke biodiversiteten i området. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv.

Gribskov / Foto: Lars Ostenfeld

Naturnationalpark Gribskov udgør 1.300 hektar og vil ligge i den centrale del af Gribskov.

 

Tids- og projektplan for etablering af Naturnationalpark Gribskov

Den skitserede tids- og projektplan er foreløbig, og vil kunne påvirkes af, at tilladelser og afgørelser evt. påklages. Tids- og projektplanen opdateres derfor løbende.

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Gribskov

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Gribskov arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe er erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Se referater fra bestyrelsesmøder i dokumentarkivet

Kort over Naturnationalpark Gribskov

Åbn kortet på dets egen side

Kontakt

Anna Thormann
Projektleder, Naturstyrelsen Nordsjælland
ant@nst.dk
+45 72 54 31 90