Naturnationalpark Tranum

I Naturnationalpark Tranum kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 2.700 ha stor naturnationalpark på statslige arealer

Tranum Hede / Foto: Lars Ostenfeld

Tranum-området er karakteriseret af klitter, klithede, klitlavninger, lavvandede søer, åben fyrreskov og skovlysninger og indeholder allerede i dag en række truede og rødlistede arter. Der er samtidig store områder med nåletræsplantager med ikke-hjemmehørende træarter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

 

Dokumentarkiv

Borgerinddragelse og projektgrupper

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Tranum arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Læs mere om de nationale arbejdsgrupper

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Kort over Naturnationalpark Tranum

Klik for at åbne kortet på dets egen hjemmeside

Vær opmærksom på, at nedenstående kort ikke indeholder de planlægningstiltag, som fremgår af Naturstyrelsens Udkast til Projektbeskrivelse og Forvaltningsplan for området. Nedenstående kort indeholder kun udkast til afgrænsning af naturnationalparken samt forskellige beskyttelsesforhold, friluftsfaciliteter, baggrundskort mm.

Se de foreslåede planlægningstiltag på høringssiden

Kontakt

Helle Lyngbak
Projektleder, Naturstyrelsen Vendsyssel
helyn@nst.dk
+45 21 61 83 30