Urørt skov

I urørte skove er skovdriften ophørt, og målet er i stedet at give naturen de bedste vilkår for biodiversitet. Langt størstedelen af Naturstyrelsens skove - ca. 70.000 ha – er i dag urørt skov.

Nyheder om urørt skov