Hvad er urørt skov

I den urørte skov vil der vil være meget gamle, ofte mosbegroede træer. Ofte vil store grene eller måske halvdelen af kronen være revet af nogle af de store træer i en storm. I de forrevne træer finder flagermusen måske en sprække, som den kan opholde sig i om dagen. Insekter og svampe bruger træets skader til at finde vej ind til træets indre.


Sortspætte. 


Træer kan være væltet, og der vil stå døde træer med spættehuller og poresvampe. På skovbunden vil man være nødt til at gå over væltede stammer. Nogle af disse stammer vil være friske fra den seneste storm, mens andre kan være så porøse, at de smuldrer, hvis man rører ved dem.

Hvis spætten først sætter sig for at lave en bolig i træet, åbnes der op for, at mange andre organismer kan flytte ind. Et spættehul rummer levesteder for svampe og insekter, som er specialiseret i at leve i smuldet i bunden af hullet. Mejser, stær eller flagermus overtager mange gange spættehullet for at yngle.

Egestammen kan ligge på skovbunden i mange årtier, måske hundrede år, mens det døde birketræ hurtigt nedbrydes. Det kan være insekter som træbukke og smeldere samt mange forskellige svampearter. Når der er døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning, giver det plads for en meget stor artsrigdom i skoven.


Naturgenopretning Pamhule skov. Foto: Kasper Nielsen.


Mosser og svampe er almindelige i den urørte skov. Især fordi luften ofte er fugtig i de skyggefulde dele af skoven.

Desuden findes masser af døde blade, kviste og stort og småt dødt træ, som svampene lever af og dermed nedbryder.

Sådan forandrer skoven sig

Den danske natur er kulturpåvirket, og al skov i Danmark er påvirket af menneskets aktiviteter. Nu stopoer skovdriften, skoven vil over år forvandle sig til den gamle urørte skov med mange gamle træer og døde stammer og masser af nye levesteder til en række arter

Se forandringerne illustreret på www.vilderenatur.dk

Q&A

Nyheder