Udpegning af urørt skov

Foto: Per Fløng. Faldne bøgetræer i Hingstbjerg ved Gråsten.

Udlægning af urørt skov er generelt det bedste virkemiddel til at sikre gode rammer for biodiversitet i skove og sikre attraktive levesteder for sjældne og truede arter.

Naturstyrelsen har derfor over en lang periode startende tilbage i 1990’erne arbejdet med at udpege urørt skov på statens værdifulde naturarealer. Særligt over de senere år har der været sat fuld fart på disse udpegninger sådan, at der nu er udpeget ca. 70.000 ha urørt skov på de arealer som Naturstyrelsen forvalter.

Den sidste udpegning af urørt skov er den 5. udpegning over de sidste 30 år. Denne udpegning kommer i offentlig høring i december måned i 2023 og herefter vil også denne udpegning være gældende.

Aktuelt: Høring af plan for udpegning af ca. 7.700 ha urørt skov

Du har nu mulighed for at give høringssvar til Naturstyrelsen udpegning af ca. 7.700 ha ny urørt skov.

Du finder høringsmaterialet her