Multifunktionel jordfordeling til skovrejsning ved Svendborg

Den 5. november 2020 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling til skovrejsning ved Svendborg under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO).

Projektbeskrivelse

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes. Ved første ansøgningsrunde fik tre projekter betinget samtykke.

Den 5. november 2020 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling til skovrejsning ved Svendborg under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO). Inden Landbrugsstyrelen gav endelig samtykke foretog de en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Dette blev udført i efteråret 2020.

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter

Ansøgning

Ansøgningen om MUFJO er udført i tæt samarbejde mellem Svendborg Kommune og Svendborg Vand og Affald A/S på baggrund af et fælles projekt om skovrejsning ved Svendborg. Du kan læse mere om skovrejsning ved Svendborg på projektets hjemmeside https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-svendborg/

Jordfordelingens kerneområdet er ca. 2.000 ha og der vurderes at kunne jordfordeles ca. 675 ha til forbedret arrondering af landbrugsejendomme og skovrejsning.

Læs mere på skovrejsningsprojektets hjemmeside

Fakta

Projekttype: Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO)
Periode: 6. november 2020 – 4. november 2022
Projektareal: Kerneområde 2.000 ha
Økonomi: Landbrugsstyrelsen har afsat 2,375.000 mio. kr. til jordfordelingen. Erhvervelse af jord til skovrejsning og skovrejsningen finansieres af Svendborg Vand og Affald A/S, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Anni Borup
Projektleder
Naturstyrelsen Fyn
abo@nst.dk
+45 20787206

Nyheder om skovrejsning ved Svendborg