LIFE-projekter

Et LIFE-projekt handler især om at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten i det netværk af EU-habitatområder, som er udpeget af EU i alle EU-lande.

LIFE-projekter vedrører beskyttelsen af den natur, der ligger i de habitatområder, som EU har udpeget i Danmark. Disse områder rummer en særlig rig og beskyttelsesværdig natur.  Naturstyrelsen har gennem årene deltaget i adskillige LIFE-projekter og er fortsat med i en række forskellige. Projekterne er store med budgetter på 20-100 mio. kr. og tidsforløb over 5-7 år. Projekterne udføres af en gruppe med mange forskellige deltagere ofte fra flere EU-lande. De er finansieret med 50-65% EU-midler, mens resten kommer fra staten, kommunerne eller private fonde m. fl. LIFE-programmet finansieres af EU og er startet tilbage i 1992. Det kan søges af alle lande i EU, og EU afsætter årligt store beløb til programmet.  I perioden 2014-2020 er der f.eks. afsat 3,5 mia Euro.