LIFE Kær / LIFE 70

Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark

Projektbeskrivelse

LIFE Kær er det samme som LIFE 70, og får økonomisk støtte fra EUs LIFE Fond.

LIFE 70 har til formål at sikre naturtyperne højmose, rigkær og andre sårbare mosetyper, samt våd hede. Det er overvejende truede naturtyper, som har brug for en indsats nu, hvis ikke der skal yderligere tilbagegang.

LIFE 70 gennemføres i 11 danske Natura 2000 områder, og omfatter i alt 18 lokaliteter, som tilsammen har et areal på 790 hektar.

LIFE 70 gennemføres på private arealer i Assens, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Langeland, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden indgår arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der er projektejer på LIFE 70

De forskellige mosetyper har alle et nummer, der begynder med "70" i Natura 2000-koden. Fx hedder aktive højmoser 7110, og rigkær 7230. Derfor navnet LIFE 70.

Fakta

Projekttype: EU Life og Natura 2000
Periode: 2012-2018
Økonomi: Samlet budget: 32 mio. kr.

Økonomisk støtte:
19 mio. kr. fra EU,
5 mio. kr. fra Villumfonden,
2 mio. kr fra 15. Juni Fonden

Samarbejdspartnere: EU Life, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Langeland, Kerteminde og Silkeborg Kommuner, Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektejer.