LIFE Hulsig Hede/REWETDUNE

Naturstyrelsen har i samarbejde med Frederikshavn Kommune og med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature i perioden 2014 til 2019 gennemført en række tiltag på Skagens Odde, der skal være med til at bevare og forbedre den unikke kystnatur med havklitter, klitheder og rimme- dobbelandskab, som har både national og international stor bevaringsværdi. Projektbudget andrager 21,4 mio. kr., hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 60%.

Projektbeskrivelse

Projektområdet dækker Natura 2000-områderne på Skagens Odde. Hovedfokus ligger på genopretning af naturlig hydrologi, rydning af invasive og ikke-hjemmehørende træarter, kortlægge og bekæmpe rynket rose, forbedre og genskabe yngleforhold for bl.a. rørdrum og tinksmed.

Græsningsprojekt støttet af Landdistriktspuljen

Fakta

Projekttype: LIFE+ og Natura 2000
Periode: August 2014 - December 2019
Status: Afsluttet pr. 31-12-2019
Samarbejdspartnere: EU LIFE+ og Frederikshavn Kommune
Økonomi: Budget EURO 2.873.843

Delprojekter

Naturtyper

Arter

Projektforløb

Videofilm om projektet

I forbindelse med realiseringen af LIFE Hulsig Hede er der produceret en naturfilm, der belyser foranstaltningerne til modvirkning af truslerne i den sårbare natur. Det er Skelmose TV ved Bo Skelmose, der har produceret denne smukke film, der varer lidt over en halv time. Filmen vil også blive produceret i DVD-format og formidlet til undervisningsinstitutioner, turistvirksomheder og naturrelaterede foreninger og organisationer. Filmen vil på et tidspunkt sikkert også blive vist på TV2Nord.

Se filmproduktionen om projektets natur og aktioner her:

 

Billedarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Vendsyssel
Miljø- og fødevareministeriet
Naturstyrelsen Vendsyssel
vsy@nst.dk
+45 72 54 3985

Sisse Lindholm
Naturmedarbejder
Frederikshavn kommune
sili@frederikshavn.dk
+45 98 45 63 83

Nyheder