LIFE Holmegaard Mose

Første august 2015 fik Naturstyrelsen og en række kommuner tilsagn fra EU om at starte projektet "LIFE raised Bogs in Denmark". Projektets formål er at fortsætte genopretningen af udvalgte moser i Danmark, heriblandt Holmegaard Mose.

I billedgalleriet nederst på siden kan du se fotos fra gennemførelsen af LIFE projektet 2010 – 2013.

I oktober 2014 indgav Naturstyrelsen Storstrøm ansøgning til EU om midler til et nyt LIFE projekt for at fortsætte genopretningen af Holmegaard Mose. Der var denne gang tale om et fælles højmoseprojekt med andre enheder i Naturstyrelsen og kommuner, der arbejder på genopretning af udvalgte jyske højmoser.

EU gav tilsagn om igangsættelse af det nye projekt "LIFE raised Bogs in Denmark" med start 1. august 2015. Læs mere projektets hjemmeside: Raised bogs in Denmark

 

LIFE Holmegaard projektet 2010 - 2013

Søndag d. 27. april 2014 var der godt vejr og højt humør i Holmegaard Mose. Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening afholdt den årlige plejedag for frivillige. Der var rekorddeltagelse med over 40 aktive naturplejere, der gjorde indhug i birketræerne på mosen. Se DN's hjemmeside for Holmegaard Mose gruppen og mere mosens egen hjemmeside holmegaard-mose.dkPlejedag 2014Link til lægmandsrapporten

Informationstavle om LIFE-projektet i Holmegaards Mose

LIFE projektets aktiviteter forklares for gæster fra andre LIFE projekter i Danmark og Sverige ved et LIFE Platformsmøde, september 2012. Informationstavlen her står ved nedgangen til mosen fra glasværket.

Frivillige rydninger i Holmegaards Mose

"Naturstyrelsen – Storstrøm og Danmarks Naturfredningsforening, Næstved afholdt søndag d. 11. april 2010 frivillige rydninger i Holmegaards Mose. Formålet med rydningerne er at genskabe de åbne højmoseflader ved at fjerne opvækst af birk. Dagen bød på dejligt vejr, 3 havørne og masser af motion for de 30 frivillige der var mødt op på dagen. Næste år vil de frivillige rydninger blive gentaget med fokus på særligt følsomme områder, hvor manuel rydninger er at foretrække."

Kontakt

Spørgsmål om EU LIFE+ projektet Holmegaards Mose kan rettes til:

Naturstyrelsen – Storstrøm
54 43 90 13
storstroem@nst.dk

Natura 2000

Natura 2000 - logoOmrådet er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.