LIFE Lille Vildmose

Naturgenopretning i Lille Vildmose er gennemført for at sikre Nordvesteuropas største lavlandshøjmose. Vandstandshævning i Mellemområdet i Lille Vildmose skal sikre den eksisterende højmose og skabe betingelserne for at ny højmose kan etablere sig.

Projektbeskrivelse

Højmosen er en truet naturtype, ikke blot i Danmark men også i Europa. Efter mange års opdyrkning og tørvegravning er kun få procent af Danmarks højmoser bevaret. I Lille Vildmose er 20 km2 højmose ud af de oprindelige 55 km2 bevaret. Life-projektet har fokuseret både på at sikre den bevarede højmose og skabe forudsætninger for at nedbrudt højmose på længere sigt kan genopstå.

Summary in English

Mellemområdet tilbage på sporet

Life-projektet har fokuseret særligt på den centrale del af Lille Vildmose, som også er kendt som Mellemområdet. Gennem tiden er Mellemområdet blevet udsat for intensiv afvanding, så der kunne skabes nye græsningsarealer og så tørvelagene, som er højmosens vigtigste ressource kunne udnyttes. Genopretningsprojektet skal hjælpe Mellemområdet tilbage på sporet, så der skabes forudsætninger for, at området på langt sigte igen kan udvikle sig til velfungerende højmose.

En række forskellige delprojekter har været gennemført for at sikre og genoprette højmosen i Lille Vildmose, blandt andet:

 • Genskabe Birkesø
 • Udsætte kronvildt i Mellemområdet
 • Hæve vandstanden i store dele af Mellemområdet
 • Sikre Paraplymosen, Høstemark Mose og Tofte Mose mod yderligere vandstandssænkning
 • Sikre Portland Mose og Paraplymosen mod tilgroning ved træfældning
 • Bekæmpe mårhund, mink og ræv, der truer områdets fugleliv

For at kunne sikre højmosens fremtid har der været investeret godt 54 millioner kroner i projektet. De tre partnere bidrager tilsammen med 23 millioner kroner, mens de resterende godt 31 millioner kroner kommer fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature. At EU dækker hele 31 mio. kr. er et udtryk for, at Lille Vildmose også i europæisk sammenhæng repræsenterer en stor naturværdi, og at naturtypen højmose er højt prioriteret i EU.

Download folder om projektet

Film om aktiviteter i LIFE Lille Vildmose

Filmen viser i levende billeder de mange delprojekter, som er gennemført i LIFE projektet i Lille Vildmose.

Filmen er produceret af Jan Skriver og Jensen & Jensen Media A/S og finansieret af Lille Vildmose Naturfond

Fakta

Projekttype: EU Life og Natura 2000
Periode: 2011-2020
Samarbejdspartnere: EU LIFE, AAGE V. JENSEN NATURFOND og Aalborg Kommune
Økonomi: 54,6 mio. kr. EU LIFE finansierer de 31,3 mio. kr.

Delprojekter

Fakta om Lille Vildmose

 • Ligger fortrinsvis i Aalborg Kommune, mindre del i Mariagerfjord og Rebild Kommuner
 • Rummer Nordvesteuropas største tilbageværende lavlands højmose, som omfatter mere end halvdelen af det totale højmoseareal i Danmark
 • Udpeget som Natura 2000-område med 7824 ha.
 • Vigtige naturtyper: Højmoser, Nedbrudt højmose, Søer
 • Vigtige arter: Kronvildt, Odder, en række flagermusarter, Kongeørn, Havørn, Trane, Skarv.
 • Omfattet af landets hidtil største (7600 ha) og dyreste fredning (57,5 mio. kr.).

Film om aktiviteter i LIFE Lille Vildmose

Filmen her viser i levende billeder de mange delprojekter, som er gennemført i LIFE projektet i Lille Vildmose.

Filmen er produceret af Jan Skriver og Jensen & Jensen Media A/S og finansieret af Lille Vildmose Naturfond

 

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Himmerland
nst@nst.dk
+45 72 54 39 00

Aalborg Kommune
Byer & Natur
byer.natur@aalborg.dk
+45 99 31 31 31

Aage V. Jensen Naturfond
natur@avjf.dk
+45 33 13 21 45

Nyheder om LIFE Lille Vildmose