LIFE sårbar natur langs vestkysten

Naturgenopretning langs vestkysten Naturstyrelsen vil sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature- i perioden 2013 til 2019 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen. Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

Projektbeskrivelse

Projektet dækker en række Natura2000-områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.

Formål

Projektets overordnede formål er at forbedre kvaliteten af en række kystnære naturtyper og forbedre forholdene for en række plante- og dyrearter herunder Strand-Snerle, Skotsk Lostilk, Strandtudse, Markfirben, Sandterne, Dværgterne, Klyde m.fl.

For at opfylde dette har Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fastlagt følgende delmål:

  • Kortlægning af forekomsten af rynket rose på ca. 11.000 ha
  • Bekæmpelse af rynket rose
  • Forbedring af de hydrologiske forhold i klitnaturtyperne
  • Udvide arealerne af især klithede, grå klit og fugtige klitlavninger
  • Etablering af fugleøer i Nissum Fjord, Harboøre Tange og Fanø
  • Bekæmpelse af andre invasive arter, herunder Bjergfyr, Østrigsk Fyr, Sitka Gran og Contorta Fyr.
  • Gennemførelse af græsning

Arter

Der er fokus på de kystnære naturtyper, som primært er truet af tilgroning med invasive arter og fragmentering.

Læs mere om, hvad der bliver gjort:

Fakta

Projekttype: LIFE og Natura 2000
Periode: August 2013 - Juli 2019
Samarbejdspartnere: EU Life, Ringkøbing-Skjern Kommune og
Thisted Kommune
Økonomi: Budget € 2.845.912

Projektforløb

Kontakt

Uffe Strandby
Projektleder
Naturstyrelsen Vestjylland
ufstr@nst.dk
+45 72 54 35 22

Lars Christian Adrados
Thisted Kommune
lca@thisted.dk
+45 99 17 22 52

Thomas Mosgaard
Ringkøbing-Skjern Kommune
thomas.mosgaard@rksk.dk
+45 22 66 13 20