LIFE Open Woods

LIFE Open Woods er et EU LIFE støttet naturprojekt, som har til formål, at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov.

Nyheder

LIFE Open Woods introduktion

 

 

 

Projektbeskrivelse

LIFE Open Woods er et EU LIFE støttet naturprojekt, som har til formål, at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov. Projektet understøtter omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed. Virkemidlerne i projektet er blandt andet:

 • at fremskynde rige og varierede skovstrukturer
 • tilbageføre naturlige dynamiske processer til skovene i form af:
  • flere træer i nedbrydning (aktiv beskadigelse af ældre løvtræer)
  • flere solbeskinnede egestammer
  • mere vand i skoven
  • udsætning af græssende dyr (europæisk bison, kvæg m.fl.)
  • eller forøgelse af eksisterende vildtbestande for at gøre skovene mere varierede
 • berigelsesplantninger med manglende biologisk værdifulde træer eller blomsterbærende buske
 • særlige indsatser for den sjældne bille Eremit og Bechsteins Flagermus
 • udvikling og gennemførelse af efteruddannelse af Naturstyrelsens medarbejdere i forvaltning af biologisk værdifulde skove i samarbejde med Københavns Universitet

Indsatserne i LIFE Open Woods er fordelt på 23 skove, hvoraf de 18 er forvaltet af Naturstyrelsen, 2 er private skove, 1 skov er forvaltet af det Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein og 2 skove er ejet af Aage V. Jensens Naturfond.

Fakta

Temafilm

Vil du vide mere om de enkelte skove der indgår i Open Woods?

Læs mere generelt om de enkelte skove, der har LIFE Open Woods aktiviteter i faktaark med generelle beskrivelser.

Se faktaarkene med beskrivelser af de enkelte skove.

LIFE Open Woods - Det praktiske arbejde

 

Projektforløb

Materialer om Life Open Woods

Se en side med forvaltningspraktiskatalog, baseline monitoreringsrapport og en række andre materialer.

Se materialer her