Skjern Å - genslyngning

Genslyngning af Skjern Å - Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

Projektbeskrivelse

Projektet er støttet af EU-kommissionen under
LIFE-ordningen . LIFE er EU's støtteordning til initiativer på miljø og naturområdet på europæisk plan.

Kort fortalt

I 1960-erne blev 4.000 ha enge og moseområder med støtte fra staten omdannet til agerjord. Skjern Å blev rettet ud og inddiget på strækningen fra Borris til Ringkøbing. Udretningen og opdyrkningen fik alvorlige konsekvenser for dyrelivet og vandkvaliteten. Fra 1999 til slutningen af 2003 er ca. halvdelen af det gamle naturområde nu atter blevet genskabt. Den slyngede å og de våde enge er vendt tilbage på den nederste del af Skjern Å. Det har resulteret i et enestående naturområde af international betydning.

Skjern Enge har som det eneste danske naturområde modtaget den europæiske pris; Europa Nostra.
Europa Nostra har hædret projektet, fordi det har skabt gode vilkår for natur- og dyreliv, både til gavn for mennesker og dyr.