LIFE Forest Fit for Future

Projektbeskrivelse

Omkring halvdelen af det danske skovareal er dækket af nåletræer, som producerer træ til blandt andet industrien og byggeriet. Nåletræsskove kan opsuge væsentligt mere CO2 pr. areal end løvskove, og nåletræsskove er derfor vigtige i vores omstilling til en mere klimavenlig og biobaseret fremtid. Der er stigende efterspørgsel efter træ som erstatning for fossile brændstoffer, stål, beton, plastprodukter m.v.. Men traditionelle, ensartede nåletræsplantager har vist sig sårbare overfor storme, tørke og insektangreb, som forventes at blive hyppigere med klimaforandringerne. Det kræver derfor en ændring i skovbrugspraksis.

Naturnær skovdrift er en driftsform, som øger nåletræsplantagernes robusthed gennem artsblandinger og strukturel variation. Imidlertid har forskellige barrierer gjort skiftet mod naturnær skovdrift vanskelig i det danske og nordtyske skovbrug.

Ny viden

LIFE ForFit fokuserer på at belyse disse barrierer og samle eksisterende og ny viden om naturnær skovdrift. Det sker ved at afprøve driftsformen i en række private og statsejede skove. LIFE ForFit fokuserer desuden på opsamling af viden om CO2-lagring og biodiversitet i skove med naturnær skovdrift samt udvikling af planlægningsværktøjer og uddannelsesprogrammer målrettet skovbrugssektoren.

Økonomi

Projektperiode: 2020-2028
EU LIFE-programmet: 53,6 mio. kr.
Aage V. Jensen Naturfond: 3,0 mio. kr.
Naturstyrelsen: 31,2 mio. kr.
Øvrige partnere: 10,4 mio. kr.
Samlet projektsum: 98,2 mio. kr.

Hvad er naturnær skovdrift?

Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold, en divers træproduktion og meget mere. Den naturnære skovdrift bygger på principperne om naturlig selvforyngelse, mange træarter i forskellige aldre inden for et mindre areal. Desuden anvendes der ikke dræning og jordbearbejdning i naturnære skove.

Langsigtet mål

Før man kan tage stilling til, hvordan den enkelte bevoksning skal behandles i fremtiden, er det vigtigt, man har et langsigtet mål for, hvad det er for en skov, der skal skabes. I den naturnære skovdrift arbejdes der med skovudviklingstyper i forhold til at omlægge de enkelte bevoksninger i retning af det langsigtede mål.

For yderlige oplysninger om projektet henvises til www.life4forest.dk

Oplysninger på denne hjemmeside afspejler kun forfatterens holdning.

EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger.

Kort over projektområdet

Kort over deltagende skove.

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping

E-mail: Lifeforfit@nst.dk 

Helle Kold Jespersen 
Projektleder
Naturstyrelsen Vendsyssel
hekje@nst.dk
+45 21 21 55 12

Ole Hyttel
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
pehan@nst.dk 
+45 72 54 39 19