Skovrejsningsprojekter

Et skovrejsningsprojekt handler om at plante ny skov, få mere natur, beskytte drikkevandsreserver og tilbyde bynære rekreative områder.

Naturstyrelsen har i mange år etableret ny statsskov, hvor landbrugsjord opkøbes og omlægges til natur og skov. Et af de første skovrejsningsprojekter i nyere tid er Vestskoven ved København, som blev besluttet i 1967. Der afsættes hvert år midler på finansloven til skovrejsning, og der er siden 1967 kommet mange nye skove til. Skovrejsning sker både i privat regi og i statsligt regi. I statsligt regi er det især bynær skovrejsning, som kombinerer hensyn til friluftsliv med beskyttelse af drikkevand, der har høj prioritet, og der findes derfor store nye skove nær mange af vore større byer (f.eks. Odense, Aalborg, København og Århus). Projekterne etableres i samarbejde med lokale interessenter, og i de nyere projekter er vandværker med til at finansiere. Opkøb af arealer sker ad frivillighedens vej, idet Naturstyrelsen køber ejendomme i området op, efterhånden som de bliver sat til salg. Derfor strækker et projekt sig typisk over flere årtier.