Hørup Skov

Hørup Skov er et nyt skovrejsningsområde og en ny skov, der er under etablering syd og vest for Slangerup. De første træer blev plantet i april 2007, og på sigt vil skoven blive ca. 430 ha.

Projektbeskrivelse

Hørup Skov er et nyt skovrejsningsområde og en ny skov, der er under etablering syd og vest for Slangerup. De første træer blev plantet i april 2007, og på sigt vil skoven blive ca. 430 ha.

Skoven etableres i samarbejde mellen Naturstyrelsen, Hovedstaden Forsynings Selskab (HOFOR), Slangerup Grundvandssamarbejde og Frederikssund Kommune.

Mange formål

Formålet er dels at sikre rent drikkevand, og dels at området kan udvikle sig til et attraktivt areal med stort natur-indhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C02 og mindske brugen af fossile brændstoffer. Samtidig holder skoven bedre på den øgede nedbør, den globale opvarmning forventes at medføre.

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

Hundeskov
Der er hegnet et åbent græsområde vest for rundkørslen til hundeskov. Her må hunden gå løs, hvis den er unde fuld kontrol. Kort med hundeskov

Stier
Stisystemet bliver udbygget efterhånden som arealerne bliver opkøbt og plantet til. Der er stier i skovens nordvestlige del op mod Slangerup og i sommeren 2022 blev der etableret stier ved Jørlunde og Lindegårdssøen. her er der også opsat bænke og lavet grillplads.

Læs mere om Hørup Skov

Folder - Hørup Skov

Kort med Hundeskov

Fakta

Projekttype: skovrejsning

Kort over projektområdet

Oversigtskort over skovrejsningsområde Hørup Skov ved Slangerup.

Kort over det område i Hørup Skov, der skal tilplantes i 2020.

Billeder

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen
Biolog
Nordsjælland
iddni@nst.dk
+45 72 54 31 84
+45 23 21 53 74