Harte Skov

Harte Skov omfatter 240 hektar offentlig skov, som er plantet på tidligere landbrugsjord. Skovrejsningen startede i 1991.

Projektbeskrivelse

Harte Skov omfatter 240 hektar offentlig skov, som er plantet på tidligere landbrugsjord. Skovrejsningen startede i 1991. For at opnå et skovklima hurtigst muligt, blev der plantet "ammetræer", hvilket er hurtigtvoksende træarter så som rødel poppel og birk. Dette gør, at de blivende træer som bøg og eg får bedre vækstbetingelser.

Jordbunden er variereret, ligesom plantevalget er. Hvor der var meget sandet, er der plantet nåletræer, og hvor jorden er mere lerholdig, er der plantet løvfældende træer og buske. Dette meget brede plantevalg gør skoven modstandsdygtig overfor vind og sygdomme. Skovbrynet er plantet med mange frugttræer så som hyld, hassel og brombær.

Skovrejsningens mål har hovedsageligt været at skabe rekreative områder for borgerne, og beskytte grundvandet.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 1991-2012
Samarbejdspartnere:Kolding Kommune
Areal: 240 hektar

Kort over projektområdet

 

Billeder

Kontakt

Jørgen Møller Nissen
Skovfoged
Naturnær skovdrift
jmi@nst.dk
+45 40 19 65 04

Trekantsområdet
TRE@nst.dk
+45 7254 3000