Lundager Skov

I juni 2021 blev de første ca. 57.000 træer og buske i den sydlige del af skoven plantet. Den nordlige del af skoven og de sidste arealer i den sydlige del af skoven er plantet i foråret 2022. I forbindelse med plantningen deltog næsten 100 elever fra Assens by i plantning af skoven.

Projektbeskrivelse

I juni 2021 blev de første ca. 57.000 træer og buske i den sydlige del af skoven plantet. Den nordlige del af skoven og de sidste arealer i den sydlige del af skoven er plantet i foråret 2022. I forbindelse med plantningen deltog næsten 100 elever fra Assens by i plantning af skoven.

Skovrejsningens formål

I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved landsbyen Lundager for at skabe flere muligheder for friluftsliv og for at beskytte grundvandet. Grundvandet fra området bidrager med drikkevand til mange borgere i Assens. I 2016 trådte Naturstyrelsen ind i samarbejdsaftalen mellem Assens Kommune og Assens Vandforsyning om en bynær og grundvandsbeskyttende skovrejsning.

Køb af jord til skovrejsning i 2019

Køb af jord til projektet er sket gennem en jordfordeling. Lodsejere i området har ved jordfordelingen haft mulighed for at sælge, købe og bytte jord. Resultater af jordfordelingen er, at Naturstyrelsen i slutningen af 2019 erhvervede ca. 50 ha jord ved landsbyen Lundager til skovrejsning. Projektets samarbejdspartnere har i fællesskab finansieret erhvervelsen af jord og Assens Vand tinglyser servitutter på jorderne om, at der fremover ikke må anvendes pesticider og gødning på jorderne.

I løbet af sommeren 2022 gennemføres en mekanisk renholdelse af kulturen for at bl.a. at mindske konkurrencen om vand og næring fra andre planter, så træerne får en god start. Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet anvendes ikke pesticider på arealet. Der er mange harer og rigtig meget dåvildt i området, som med stor fornøjelse spiser de nye planter. For at få skoven godt i gang er der sat hegn op om næsten alle kulturer for at beskytte dem mod vildtet.

I august-oktober 2021 blev skovejen og to stistækninger anlagt i den sydlige del af skoven. I efteråret 2022 anlægges de sidste stier i den sydlige del af skoven. I den nordlige del af skoven bliver der en trampesti rundt i skoven.

Madpakkehuset er opført i september 2021. I 2022 udarbejder Assens Kommune og Naturstyrelsen i samarbejde med interesserede skoler en plan for indretningen i og omkring madpakkehuset. Indretningen forventes gennemført i løbet af 2023.

Hundeskoven blev etableret i slutningen af 2021 med hegn og en grusbelagt sti. Hundeskoven benyttes hver dag af mange hunde og deres ejere.  

Vandhullerne Vipmosen og Mammasmose i den sydlige del af skoven skal forbedres, så der kan udvikles mere natur og vandhullerne med tiden kan blive levesteder for bl.a. padder. Dette gennemføres i 2022-2023 i samarbejde med Assens Kommune.

De lysåbne arealer henligger i 2021 og også i 2022 som brak med slåning. Der etableres sandsynligvis tidligst hegn og afgræsning fra 2023.

Naturstyrelsen informerer på hjemmesiden og i nyhedsbrevet Nyt om Lundager Skov om etableringen af skoven.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2016 - 2024
Samarbejdspartnere:Assens Kommune og Assens Vandforsyning
Økonomi: Budget 16 mio. kr. Fordelt med 6 mio. kr. fra Assens Vandforsyning, 4,5 mio. kr. fra Assens Kommune og 5,5 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
Fyn@nst.dk
+45 72 54 35 52