Aars Skov

Aars Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt i området nord for Aars by, på begge sider af Aggersundvej og syd for Jenle og Søttrup plantager. Aars Vand og Naturstyrelsen har til og med 2020 erhvervet, rejst skov og genskabt natur på ca. 425 ha. Det samlede projektområde udgør ca. 620 ha.

Projektbeskrivelse

Aars Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt i området nord for Aars by, på begge sider af Aggersundvej og syd for Jenle og Søttrup plantager. Aars skov er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle bynær skov i 1988-89 med supplerende opkøb senere. Skovrejsningsprojektet er udvidet med henblik på sikring af grundvand i samarbejde med Aars Vand. Aars skov og Jenle plantage forventes at vokse sammen til et sammenhængende rekreativt skovområde.

Aars Vand og Naturstyrelsen har til og med 2020 erhvervet, rejst skov og genskabt natur på ca. 425 ha. Det samlede projektområde udgør ca. 620 ha.

Landskabet i Aars Skov er relativt fladt. Terrænets højeste punkt er 60 moh, og ligger i den østlige side af skoven langs Blærevej. Terrænet falder herfra mod sydvest, ned mod engene syd vest for Tandrup huse i som er 30 moh. Terrænnet falder også stik vest over Vesthimmerlands flyveplads og ud mod Hornum, hvor engende vest for Hornum ligger under 20 moh.

Den ny skov består overvejende af løvtræer, der sammen med de oprindelige læhegn, enge, utilplantede græssletter og indre bryn med blomstrende og frugtbærende buske giver et meget afvekslende landskab.
De første plantninger i Aars skov var meget vanskelige at få til at slå an. Det barske vesthimmerlandske klima med megen blæst gav hård modstand for træernes vækst. En af de første plantninger er en sitkagranbevoksning lige nord for Svenstrupvej. Går man en tur i bevoksningen, er det tydeligt at se, at mange træer er bukket under i starten af bevoksningens liv. Det har givet god plads til de træer, som overlevede. Især i den vestlige ende af bevoksningen er træerne derfor meget tykke og har store flotte grene langt ned mod jorden. I dag er der etableret et skovklima i Aars skov, som holder vinden ude, og sikrer skoven en højere luftfugtighed, der gør det væsentligt mildere for fremtidig etablering af træer.

I den vestlige del af skoven finder man et 40 hektar stort demonstrationsprojekt Her er forsøgsplantninger med alle de cirka 40 arter, der indgår i den vildtplanteordning, man kan søge om planter fra, blandt andet sargents æble, engriflet hvidtjørn, havtorn, klitrose, dunet gedeblad, tørst og syren. Landmænd, jægere og andre lodsejere kan få inspiration til, hvordan de kan forbedre forholdene for vildtet på egne arealer. Man finder blandt andet demonstrationsparceller med vildtvenligt landbrug (vildtafgrøder, brakstriber, billediger, barjordsstriber m.m.) og kan opleve varierede læbælter, vildtplanteparceller, vildtremiser, brakparceller og vildtvenlig skov. I den sydlige del af demonstrationsprojektet er anlagt en udsigtshøj, som giver et godt overblik over de vildtvenlige tiltag.

Fra Aars by til Aars skov er der en særlig adgang, via den gamle nedlagt banestrækning fra Hvalpsund til Nibe. Banen er nedlagt, men fungerer i dag som asfalteret cykel- og vandresti, og den går direkte fra Aars midtby og tværs gennem skoven.

Formål

I Aars Skov er friluftsliv og skovdrift prioriteret særligt højt. Det er en vigtig målsætning, at skovrejsningsområdet udvikles til at udgøre gode rammer for friluftslivet. Det er herudover målsætningen med skovdriften at bidrage til områdets grundvandssikring i overensstemmelse med principperne for naturnær skovdrift og et fokuseret træartsvalg.
Målsætningen for naturplejen er fortsat pleje af de eksisterende naturværdier og at skovrejsningsområdet udvikles med fokus på at skabe nye spændende naturområder, hvor der er potentiale herfor.

Link til naturguiden

Link til vildtdemonstrationsprojektet i Aars Skov.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 1988 - 
Samarbejdspartnere: Aars Vand og Vesthimmerlands Kommune

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Billeder

Kontakt

Erik Dalsgaard
Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland
eda@nst.dk
+45 7254 3900

Nyheder om Aars Skov