Vildtvenligt land- og skovbrug

Et demonstrationsprojekt i Himmerland

Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet er finansieret af jagttegnsmidler og har til formål at demonstrere vildtvenlig land- og skovbrugsdrift. Det er ment som en inspirationskilde til jægere, landmænd og andre lodsejere til at gennemføre vildtvenlige tiltag på deres egne arealer. Vildt skal i denne sammenhæng forstås som pattedyr og fugle, både jagt- og ikke jagtbare arter.

Mange af de arter, der lever i det åbne land, har meget svære vilkår pga. den udvikling, der er foregået i forvaltningen af landskabet gennem de sidste godt 60 år. Da mange af disse arter har en meget høj reproduktionsevne kan udviklingen sagtens vendes - også relativt hurtigt. Men det kræver en aktiv indsats og en villighed til at inddrage noget af den dyrkede jord.

Vidste du, at der kun er 1 % ukrudt tilbage på de danske marker i forhold til for 60 år siden, hvilket har formindsket vildtets adgang til føde væsentligt.

Find vej

Du finder demonstrationsarealet nord for Aars i Aars skov, som ligger mellem Aggersundvej og Blærevej. Du finder parkering inde af Svenstrupvej. Du kan kontakte distriktskontoret for yderligere information på tlf. 72 54 30 00.

Kort for at finde vej

Den officielle indvielse af demonstrationsprojektet fandt sted i efteråret 2007.

Projektets delområder

Få et overblik over demonstrationsarealet via oversigtskortet. 

Oversigtskort over projektarealet

Du kan via nedenstående links fordybe dig i projektets delelementer og læse om, hvordan de er blevet til, og hvordan du selv kan etablere de forskellige vildtvenlige tiltag.


Diverse

Kontakt

Ivar Høst

Vildtkonsulent
Naturstyrelsen Kronjylland
72 54 38 96