Arden Skov

Arden Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt i området vest for Arden. Projektets samlede areal er 91 ha. beliggende vest for Arden by på begge sider af Roldvej. Arden skov er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle bynær skov.

Projektbeskrivelse

Arden Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt i området vest for Arden. Projektets samlede areal er 91 ha. beliggende vest for Arden by på begge sider af Roldvej. Arden skov er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle bynær skov.

Arden skov består af ældre løvtræ bevoksninger mod nord, et spændende moseområde og tidligere juletræs og pyntegrøntsbevoksninger, som er under udvikling til blandingsskov.

I forbindelse med byudvikling af området mellem Arden skov og Arden by er der planlagt særlig gode adgangsforhold til Arden skov og der er planlagt en grønne kiler, som giver en naturlig overgang mellem by og skov.

Området mellem Arden og Rold ligger Himmerlands højeste punkter med 110 moh. Projektområdet har laveste punkt omkring Arden mose i 70 moh og stiger op mod skovens nordligste områder som er beliggende i 90 moh.

Formål

De primære formål er skovrejsning og friluftsmuligheder for Arden og omegn. Samtidig bidrager projektet til det nationale mål om at øge skovarealet, oplagre CO2 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2012 - nu

Projektforløb

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Erik Dalsgaard
Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland
eda@nst.dk
+45 72 54 39 00

Nyheder om Arden Skov