Elmelund Skov 2001-2015

Elmelund Skov ændrer et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde. Elmelund Skov ejes af Naturstyrelsen (ca. 270 ha) og Odense Kommune (ca. 93 ha), men fremstår som ét sammenhængende område.

Projektbeskrivelse

Elmelund Skov ændrer et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde.

Elmelund Skov ejes af Naturstyrelsen (ca. 270 ha) og Odense Kommune (ca. 93 ha), men fremstår som ét sammenhængende område.

Læs den overordnede plan for Elmelund Skov

Kort Over Elmelund Skov

Formål

  • Projektet skal fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense kommer fra dette området.
    Læs mere om grundvandsbeskyttelse
  • Projektet skal skabe bedre mulighed for et sundt liv for kommunens borgere ved at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation.
  • Projektet skal øge biodiversiteten og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært skov- og naturområde.

Hvordan skal Elmelund Skov se ud?

Alle har kunne komme med deres forslag til, hvordan Elmelund Skov skulle ende med at se ud.

I efteråret 2012 gik borgerinddragelsen i gang. På en workshop opfordrede Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd borgerne til at komme med gode idéer og ønsker til det nye skov- og naturområde.

Læs deltagernes prioteringer af naturoplevelser i Elmelund Skov

Deltagerne på workshoppen blev også opfordret til at komme med konkrete idéer til det foreslåede stisystem og anbefalinger til projektet.

Læs deltagernes anbefalinger og idéer

Naturnær skovdrift i Elmelund Skov

Når Naturstyrelsen planter ny skov, sker det efter principperne om naturnær skovdrift. På den måde sikrer vi, at skoven bliver stabil og varieret. En naturnær skov er til glæde for både mennekser og dyr.

Læs mere om naturnær skovdrift

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2001-2015

Samarbejds-partnere:
Odense Kommune
VandCenter Syd

Økonomi:
Naturstyrelsen: ca. 40 mio. kr. (ca. 32 mio. kr. fra jagtrelateret naturforvaltningsmidler, naturforvaltningsmidler og tilskud fra EU til plantning)
VandCenter Syd: 67 mio. kr.
Odense Kommune: 9 mio. kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn
fyn@nst.dk
+45 7254 3000