Oksbøl Skov, Nordals

I 2016 indgik Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen en aftale om samarbejde omkring sikring af Nordals vigtigste vandindvindingsområde. Projektområdet omfatter ca. 150 ha, hvoraf der søges etableret skov på ca. 120 ha. Således bliver ca. 80 % tilplantet, mens resten af området primært etableres som åbne græsfælleder og vådområder.

I 2016 indgik Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen en aftale om samarbejde omkring sikring af Nordals vigtigste vandindvindingsområde.

Projektet gennemføres i praksis ved, at Naturstyrelsen erhverver arealer inden for projektområdet, og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer. Sønderborg Kommune og Foreningen Vandsamarbejdet medfinansierer jordkøbene.

Projektområdet omfatter ca. 150 ha, hvoraf der søges etableret skov på ca. 120 ha. Således bliver ca. 80 % tilplantet, mens resten af området primært etableres som åbne græsfælleder og vådområder.

Projektbeskrivelse

Oksbøl skov har en rekreativt sigte og dette sigte har samarbejdet med borgerne på Nordals, bidraget til via et stort antal borgermøder og workshops.

Flettet med alle input fra borgerne er der også lavet et arbejde med kortlægning af bindinger (beskyttede arealer, tekniske anlæg) og jordbunden på arealer.

Resultatet af planlægningen og borgerinddragelsen er en fælles, overordnede plan, som omfatter placering af parkeringspladser og et hovedstinetsystem, placering af skovbevoksede arealer og åbne naturarealer og en plan for faciliteter.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2016 -
Samarbejdspartnere: Vandsamarbejdet og Sønderborg Kommune
Økonomi: Opkøb af jorde 30,5 mio kr fordelt på 19 mio kr til Naturstyrelsen, 7,7 mio kr til Sønderborg kommune og 3,8 mio kr til Vandsamarbejdet

Projektforløb

Projektforløbet af Oksbøl skov

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Inge Gillesberg
Skovrider
Naturstyrelsen Sønderjylland
igi@nst.dk
72 54 35 63
40 33 99 95