Slotved Skov

Projektet er sket i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hjørring Kommune samt en række lokale interessegrupper. Der er opkøbt privat jord og overdraget kommunejord til projektet, hvor den samlede ejer fremover er Naturstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Projektet er sket i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hjørring Kommune samt en række lokale interessegrupper.
Der er opkøbt privat jord og overdraget kommunejord til projektet, hvor den samlede ejer fremover er Naturstyrelsen.

Oplæg til plan for hhv. friluftsliv, udvidelse af den eksisterende dyrehave og tilplantning er blevet afholdt ved flere offentlige møder.

Alle de konstruktive bidrag, der er indkommet er blevet inddraget i processen.

Der er tilplantet mange træer og buske, som er ved at være del af det samlede landskabsbillede omkring Slotved

Opsætning af nyt dyrehavehegn er afsluttet i marts måned 2018. Der er opsat et madpakkehus med adgang via handicaptilpasset sti, og der etableret MTB bane.
Der er etableret flere nye søer i det bakkede landskab og der er anlagt og afmærket 2 vandreruter i området.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2015-2019 projektet er afsluttet
Samarbejdspartnere: Naturstyrelsen og Hjørring Kommune
Økonomi: Budget ej udfærdiget

Kort over projektområdet

Hvis du har installeret Google Maps på din mobiltelefon, kan du få vist den grønne og gule rute på kortet. Undervejs kan du få informationer i form af tekst og videspots om området. Se den lille instruktionsvideo, før du går i gang: Sådan kommer du i gang

Klik her for at se ruter i Slotved Skov på Google Maps (Virker både fra smartphone og computer!)

Billeder

Kontakt

Helene Overby
Skovfoged
Naturstyrelsen Vendsyssel
hoy@nst.dk
+45 72 54 39 83


Mogens Sonne Hansen
Skovfoged
Naturstyrelsen
msh@nst.dk
+45 72 54 39 85

Nyheder