Geding Skov

Geding Skov er et nyt skovlandskab på det markante bakkedrag omkring Geding Landsby. I 2015 blev de første arealer tilplantet nord for Geding landsby, og i 2021 blev skoven udvidet øst og syd for landsbyen til i alt 70 hektar.

Projektbeskrivelse

Geding Skov er et nyt skovlandskab på det markante bakkedrag omkring Geding Landsby. I 2015 blev de første arealer tilplantet nord for Geding landsby, og i 2021 blev skoven udvidet øst og syd for landsbyen til i alt 70 hektar.

Landskabet

I foråret bugter blomstrende skovbryn sig op og ned ad bakkedraget og fremhæver Geding som landsbyen ’på toppen af bakken’. Selvom træerne endnu er små, byder Geding Skov alleredepå mange naturoplevelser og storslåede udsigter. Fra de nye stier er der udsigter ud over Egådalen, Geding Sø og Geding-Kasted mose og videre ind over Aarhus by. I klart vejr kan man se hele vejen til Mols Bjerge mod øst.

Når man færdes ad stierne kommer man gennem skoven, forbi grillpladsen, små vandhuller, vandløb og skovbryn hvor man kan plukke buketter, bær og nødder. På vejen passerer man et stendige, der markerer, at stien krydser et skel fra stjerneudskiftningen af markerne omkring Geding Landsby i slutningen af 1700-tallet. De solopvarmede sten skaber samtidig et levested for firben, jordboende bier og andre varmeelskende krybdyr og insekter. Bænke og store 'siddesten’ langs stierne indbyder med jævne mellemrum til at tage et hvil.

Samarbejdet om skoven

Skoven er etableret i samarbejde mellem Naturstyrelse, Aarhus Kommune og Aarhus Vand, som en langsigtet beskyttelse af grundvandet i området. Hvert år indvinder Aarhus Vand tre millioner kubikmeter drikkevand fra boringer i området omkring Geding, hvilket svarer til 20 % af deres samlede drikkevandsindvinding. Parterne finansierer den løbende erhvervelse af arealer i fællesskab. Naturstyrelsen er lodsejer og varetager skovrejsningen og den langsigtede udvikling og forvaltning af Geding Skov.

Alle de træer og buske, der er plantet i Geding Skov i 2021 er plantet som Folkeskov. Folkeskove plantes i samarbejde med skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network, der indsamler og formidler donationer fra privatpersoner og private firmaer. I Folkeskoven
i Geding Skov er 75.000 træer og buske en donation fra Interflora Danmark og deres kunder. Tak for bidraget.

Sammenhængende naturområde

Geding Skov danner sammen med Geding-Kasted mose, Geding Sø og den nye Søbakke Skovbadeskov et stort sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde i det bynære dallandskab mellem Tilst, Geding og Kasted.

Skovrejsningsarealerne ved Geding støder med andre ord op til eksisterende naturområder og åbner op for helt nye naturmæssige sammenhænge, rekreative muligheder og landskabelige helheder.

Geding rundturen

Geding rundturen er en markeret vandrerute, der binder stierne i Geding Skov sammen med Geding-Kasted Mose, Geding Sø og den nye Søbakke Skovbadeskov via jernbanetunnellen ved foden af Gedingbjerg og jernbanebroen ved Geding Sø. Geding rundturen er 3,5 km lang og kan forlænges med kortere eller længere afstikkere ud i hvert af de fire naturområder.

Se oversigtskort over Geding Skov og Geding rundturen

Læs projektbeskrivelsen for udvidelsen af Geding Skov

Gå på opdagelse i 3D-modellen af skovlandskabets udformning (skal åbnes i chrome)

Afgørelse om skovrejsning ved Geding på Miljøstyrelsens hjemmeside

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2015 -
Samarbejdspartnere:Aarhus Vand og Aarhus Kommune

Projektforløb

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Anders Busse Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
anbni@nst.dk
+45 51 33 06 92

Nyheder om Geding Skov