Gulddysse Skov

Guldysse skov er et skovrejsningsprojekt ved Gundsø og Jyllinge, der rummer både skov, lysåben natur og historie

Projektbeskrivelse

I 2000 blev det besluttet, at der på området skulle plantes en 220 hektar stor statsskov. Dette blev i 2015 nedjusteret til 198 ha. Skoven har i dag en størrelse på 133 ha og er tilplantet eller sået med en plantefordeling på 81% løvtræer, 12% nåletræer og 7% buske, med i alt 26 forskellige arter.

Da skoven er anlagt over flere omgange, med flere forskellig træarter og plantemetoder, fremstår skoven varieret, både i alder og struktur. Dette skaber flere levesteder for dyr og planter. For publikum fremstår skoven mindre ensartet og giver en bedre helhedsoplevelse.

Formål

Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet
  • Forøge skovarealet i Danmark
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv

For publikum er det muligt at overnatte i skoven på den anlagte shelterplads i den nordlige del og på den primitive overnatningsplads tæt ved skovsøen, der ligger midt i skoven. Der er anlagt to hundeskove, en i den vestlige del og en i den østlige del. Her må hunden løbe frit, så længe den er under kontrol. Der er anlagt en 5,3 km lang MTB rute med start og slut ved p-pladsen, hvor Kærvangsstien møder Gulddyssevej. Der er et langt system af ridestier, som er forbundet med de åbne sletter, hvor det også er tilladt at ride fra ca. midt på sommeren. Frivillige fra Gulddysse Kulturgård har bygget en stor overdækket veranda til naturformidling for områdets lokale skoleklasser.

Læs vores naturguide for området her: Naturguide Guldysse Skov

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2000 - nu
Samarbejdspartnere: Roskilde Kommune, HOFOR A/S og 6 lokale vandværker

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kort over området. Her er markeret parkeringspladser, hundeskove, bålpladser og shelterplads.

Billeder

Kontakt

Jens Nielsen
Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland
jsn@nst.dk
+45 21 21 97 02

Nyheder om Gulddysse Skov