Gulddysse Skov

Gulddysse Skov er under tilplantning. De første træer blev plantet i 2001. I startet af 2005 var der plantet 142.000 planter: 78% løvtræer, 11% nåletræer og 11% buske; i alt 19 forskellige arter. 220 ha skal beskytte fremtidens grundvand til hovedstaden og give lokale naturoplevelser. Skovrejsningen sker i takt med, at Naturstyrelsen får mulighed for at købe jord i området. Skovens etablering vil strække sig over mange år, men med udgangen af 2003 var de første ca. 45 ha tilplantet. Den nye skov er mest løvskov med mange lysninger og stier. Borde, bænke og andre faciliteter for publikum er også en del af projektet.


Lokale folder (pdf)

Se også ..