Hvinningdal Skov

I år 2000 skete de første tilplantninger i skovrejsningsprojektet Hvinningdal Skov. Efter nogle års forberedelse kunne samarbejdet mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet og Silkeborg Kommune ses i marken.

Projektbeskrivelse

I år 2000 skete de første tilplantninger i skovrejsningsprojektet Hvinningdal Skov. Efter nogle års forberedelse kunne samarbejdet mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet og Silkeborg Kommune ses i marken.

Området er en blanding af små skove, juletræsarealer og dyrkede marker. Skovplantningen vil derfor ikke ændre landskabet så markant som andre steder hvor der plantes i et åbent landskab. I forbindelse med skovrejsning laves der nye skovveje og området bliver dermed mere tilgængeligt for publikum.

Skoven vil med tiden kunne få en størrelse på ca. 280 ha og skal medvirke til at beskytte grundvandet til Hvinningdal Vandværk, som står for omkring 70 % af vandforsyningen til Silkeborg.

Endvidere skal skoven fungere som friluftsområde for de nye boligområder i Hvinningdal og Busklund. Der er derfor bl.a. etableret en hundeskov og en grillhytte i området.  Som et led i motionsprojektet Gang i Silkeborg er der lavet en afmærket vandrerute på 3,4 km (Aktiviteter i Silkeborg-skovene).

For skoler og andre grupper der ønsker at komme ud i naturen er der en shelterplads med overnatningsmulighed. Pladsen skal reserveres her.