Æbelholt Skov

Æbelholt Skov er et skovrejsningsområde vest for Hillerød, der rummer både skov og lysåben natur. Målet er at skoven på længere sigt bliver ca. 532 ha.

Projektbeskrivelse

Æbelholt Skov er et skovrejsningsområde vest for Hillerød, der rummer både skov og lysåben natur. Målet er at skoven på længere sigt bliver ca. 532 ha.

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer jordopkøb i området og Naturstyrelsen sikrer at der ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Det sker for at beskytte drikkevandet til Hovedstadsområdet.

I 2019 blev et område på ca. 23 ha indenfor Æbelholt Skov, udlagt til Folkeskov. Området, op til Ny Harløse by, blev plantet til i løbet af året, dels ved to offentlige plantearrangementer og dels af en entreprenør sidst på året.

Æbelholt Skov hed frem til sommeren 2020 Skævinge Skov. Navneændringen skyldes ændret afgrænsning af skovrejsningsområdet, fordi en ny grundvandskortlægning viste bedre sikring af rent drikke vand ved at flytte området mod nordøst i forhold til Skævinge. Skoven op til byen hedder stadig Skvæinge Skov.

Formål

Det primære formål er at sikre rent drikkevand, men området vil også udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C02 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning

Projektforløb

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

Hundeskov
Nord for Tjæreby ved Bjerggården ligger et hegnet område med åben slette og  nyplantet skov. Det er udpeget til hundeskov og besøges daglig af mange brugere (Se placering på kortet nedenfor)

Stier og bænke
I sommeren 2022 blev der lavet en stinet i Æbelholt Skov med adgang til Freerslev Hegn. Det blev lavet stier både for gående og ridende. I den forbindelse blev det opsat flere bænke og bord/bænkesæt. Se kortet under projektforløb 2022.

Kort over projektområdet

Afgrænsning af skovrejsningsområdet Æbelholt Skov og de arealer Naturstyrelsen ejer. 22. nov.

Billeder

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen
Biolog
Nordsjælland
iddni@nst.dk
+45 72 54 31 84
+45 23 21 53 74

Nyheder om Æbelholt Skov