Skovrejsning ved Himmelev

Fredag den 17. december 2021 er samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Himmelev blevet underskrevet af projektets 3 partnere. Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra HOFOR pumper drikkevand op til en stor del af hovedstadens borgere.

Samarbejdsaftalen om skovrejsning er nu trådt i kraft

Fredag den 17. december 2021 er samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Himmelev blevet underskrevet af projektets 3 partnere.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra HOFOR pumper drikkevand op til en stor del af hovedstadens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

Offentliggørelse af miljøvurdering af samarbejdsaftalen

Naturstyrelsen har gennemført en miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Himmelev efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, hvorved der er truffet afgørelse. I medfør af miljøvurderingslovens § 34 offentliggøres hermed den vedtagne plan (samarbejdsaftalen), miljørapporten og den sammenfattende redegørelse efter § 13, stk. 2.

Her kan du se:

Hvis du ønsker at klage over den afgørelse, som er truffet ved gennemførelse af miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 17. januar 2022. Du kan læse mere om klage i Klagevejledningen.

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 32 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2021-2053
Samarbejdspartnere: Roskilde Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen
Projektområde: 335 hektar

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigt over udvidelsen af projektområdet for Himmelev Skov

Oversigt over det samlede projektområde for Himmelev Skov

Kontakt

Jens Peter Simonsen
Midtsjælland
jps@nst.dk
+45 23 23 37 65

Nyheder om Skovrejsning ved Himmelev