Gørløse Skov

Gørløse Skov er et skovrejsningsområde sydvest for Hillerød, der rummer både skov og lysåben natur. Gørløse skov er under etablering øst for Gørløse og målet er at skoven på længere sigt bliver ca. 380 ha.

Projektbeskrivelse

Gørløse Skov er et skovrejsningsområde sydvest for Hillerød, der rummer både skov og lysåben natur. Gørløse skov er under etablering øst for Gørløse og målet er at skoven på længere sigt bliver ca. 380 ha.

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer jordopkøb i området og Naturstyrelsen sikrer at der ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Det sker for at beskytte drikkevandet til Hovedstadsområdet.

Formål

Det primære formål er at sikre rent drikkevand, men området vil også udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C02 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

Hunde
I Gørløse Skov er der indhegnet et skovområde til hundeskov med indgang både fra nord og fra syd. Her må hunden gå løs, så længe den er under fuld kontrol.
Kort med hundeskov

Stier
Der er lavet en gult afmærket rute af stier i Gørløse Skov. Nogle af strækninger der dog langs offentlig vej. Der er bord/bænkesæt i den vestlige ende af skoven med udsigt over et afgræsset område.

 

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen
Biolog
Nordsjælland
iddni@nst.dk
+45 72 54 31 84
+45 23 21 53 74

Nyheder om Gørløse Skov