Elmelund Skov 2016-2026

I 2016 indgik Naturstyrelsen en ny samarbejdsaftale med Odense Kommune og VandCenter Syd, som skaber rammen for at skoven frem til 2026 kan udvides med 140 ha.

Høring af plan for udvidelse af Elmelund Skov

Her kan du se planen for udvidelse af Elmelund Skov (Plan For Elmelund Skov) med 12 ha.

Planen var i høring frem til den 7. august 2019. Hvis du har bemærkninger til planen kan de mailes til abo@nst.dk.

Fakta om Elmelund Skov

Formål: Bynær skov og grundvandsbeskyttelse

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd indgik i 2001 en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med særligt vigtige grundvandsressourcer (I alt 6 projektområder på ca. 2.000 ha). Ét af disse områder er Elmelund Skov, som nu er den største skov i Odense Kommune - i alt 350 ha.

Formålet med Elmelund Skov er at skabe et unikt bynært, rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange forskellige oplevelser til borgerne samtidig med, at grundvandet under skoven beskyttes. Grundvandet i området leverer op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere.

I 2016 indgik Naturstyrelsen en ny samarbejdsaftale med Odense Kommune og VandCenter Syd, som skaber rammen for at skoven frem til 2026 kan udvides med 140 ha. Udvidelse sker ved at Naturstyrelsen og Odense Kommune opkøber jord fra private lodsejere, hvorefter der etableres ny skov og natur.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2016-2026
Samarbejdspartnere: VandCenter Syd og Odense Kommune
Økonomi: Skønnet budget 33 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. fra VandCenter Syd, 5 mio. fra Odense Kommune og 12 mio. kr. fra Naturstyrelsen

Projektforløb

Forkortelser: Naturstyrelsen = NST, VandCenter Syd = VCS og Odense Kommune =OK

Projektforløb - Etape 1

Finansiering - Etape 1

Elmelund Skov er finansieret af Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen. I grove træk har VCS betalt 67 mio. kr., NST 33 mio. kr. og OK 10 mio. kr. For Naturstyrelsen vedkommende er størstedelen af finansieringen kommet fra en pulje til det der hedder jagtrelateret naturforvaltning. Derfor er der ved anlæg og udformningen af Elmelund Skov indtænkt en række elementer for at skoven kan blive mere vildtvenlig.

Hertil kommer andre bidrag, bl.a. i forbindelse med at partnerskaber søger tilskud til friluftsfaciliteter.

Link til projektsiden om etape 1

Projektforløb - Etape 2

Finansiering - Etape 2

Den økonomiske ramme for 2. etape er skønnet til 33 mio. kr. fordelt med 16 mio.kr. fra VandCenter Syd, 5 mio.kr. fra Odense Kommune og 12 mio.kr. fra Naturstyrelsen.

Kort over projektområdet

Kontakt

Anni Borup
Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Fyn
abo@nst.dk
+45 21 49 00 24

Nyheder om Elmelund Skov 2016-2026