True Skov for alle

Naturstyrelsen har i samarbejde med Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden, i løbet af 2018, udarbejdet en udviklingsplan for friluftslivet i True Skov-området. Planen er udarbejdet sammen med Københavns Universitet og LABLAND Architects.

Udviklingsplanen for True Skov er klar

Planen blev præsenteret i Aarhus, mandag den 21. januar 2019, for 50 deltagere af projektets følgegruppe.

Professor Anders Busse Nielsen fra Københavns universitet præsenterede planen på mødet. Han er hovedforfatter på rapporten om udviklingsplanen. Som en del af præsentationen blev planen også kommenteret af de tre opdragsgivere for projektet: Kim Gulvad fra Aarhus Kommune, Søren Hald fra Naturstyrelsen og Jens Øyas Møller fra Lokale og Anlægsfonden.

Planen blev godt modtaget. Der var opklarende spørgsmål, der blev klappet, og der blev udtrykt stor vilje fra både Aarhus Kommune, Naturstyrelsen og Lokale og Anlægsfonden til at udvikle og gennemføre planens enkelte elementer.

Planen for True Skov for alle er første halvleg af det samlede projekt. Anden halvleg er udarbejdelse af et nationalt inspirationskatalog for bynær skovrejsning og friluftsliv.

Tre konklusioner

Projektleder Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen opsamlede ved afslutningen af mødet indtrykket fra processen og fra planen i følgende overskrifter:

1. Den vigtigste værdi for friluftslivet er naturoplevelsen

2. Tidlig og massiv inddragelse af brugerne, borgerne og interesseorganisationerne giver et bedre produkt

3. Sammenhænge i den offentlige infrastruktur giver både muligheder og barrierer for friluftslivet

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2018-2019
Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune og Lokale- og Anlægsfonden

Kort over projektområdet

En ny vandrerute kaldet ”Den Lange” (markeret med den røde stiblede linje) kan nu følges ca. 25. km rundt i True Skov. Cirklerne på kortet markerer de 11 indgangsportaler til True Skov.

Kontakt

Anders Busse Nielsen
Naturstyrelsen, projektleder
anbni@nst.dk
+45 51 33 06 92

Pernille Thormann Villesen
Aarhus Kommune
pv@aarhus.dk
+45 51 17 87 13