Friluftsliv og kulturhistorie

Disse projekter handler om at forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser samt om at formidle kulturhistorien.

Naturstyrelsen er landets største arealforvalter med ca. 200.000 ha eller ca. 4,5% af Danmarks areal. Herunder ejer Naturstyrelsen adskillige fortidsminder eller bygningsanlæg med stor kulturhistorisk værdi - f.eks. Hammershus på Bornholm, Kalø Jagtslot på Djursland og den Kellerske Anstalt på Livø. Arealerne ligger spredt over hele landet, og mange har en høj rekreativ værdi med mange besøgende. Der etableres løbende adskillige mindre anlæg for publikum, og der sker restaurering af fortidsminder, men der etableres også nye større tiltag som feks. det nye besøgscenter på Hammershus.