Tilskud

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vildtet, naturen og jagtmulighederne i Danmark.

Øvrige tilskud

Under jagttegnsmidlerne er der mulighed for at give tilskud til projekter, som ikke hører under de øvrige tilskudsordninger. Projekterne skal som udgangspunkt opfylde jagtlovens bestemmelser i § 12 og medvirke til at sikre af arts- og individrige vildtbestande.

Ansøgninger skal sendes til nst@nst.dk