Plant for hasselmusen

Ansøg om tilskud

Proceduren for ansøgning om tilskud via Plant for Vildtet tilskudsordningerne er ændret. Det betyder, at du fremadrettet skal søge om tilskud via Virk.dk: Tilskudsordningerne Plant for Vildtet.
Ansøgning via Virk.dk kræver MitID.

Såfremt du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller tilskudsordningen, eller ikke har MitID, så er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen på tlf. 72 54 31 61, eller sende en mail til: pfv@nst.dk

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om jorden, der skal tilplantes i OIS - Se evt. vejledning
  • planteskema kan du finde en oversigt over tilskudsberettigede træ- og buskarter.
  • Der kan kun søges om skovfyr til udlevering om foråret.

Forårsleveringen for 2024

Vil ske i uge 15. Mandag d. 8. - torsdag d. 11. april. Hvis du ikke har modtaget dine bestilte planter onsdag d. 10. april, bedes du rette henvendelse til Bo Kristiansen via mail: bkr@jhps.dk

Læs om de andre tilskudsordninger

Ansøgningsfrist:

  • 30. april til efterårsplantning
  • 31. oktober for forårsplantning

Særlige krav til hasselmusvenlige beplantninger

Da hasselmusen kun er i stand til at vandre over korte afstande og i øvrigt ikke bryder sig om at krydse åbent terræn, er det en forudsætning for at få tilskud, at beplantningen laves i tilknytning til skov eller andre træbevoksede arealer som for eksempel levende hegn .

Hvis man har lyst til at være med til at skabe et godt levested for hasselmusen, skal man sørger for , at der er mange buske på ens jord. Vil der være en forudsætning at beplantningen indeholder mange buske - helst 95 procent eller mere. På den måde sikrer man, at hasselmusen får de bedste muligheder for at sprede sig, søge føde og etablere reder.

Det er vigtigt at plante buksene på en måde, så der kommer godt med lys til buskene, for så kan buskene blomstre og bære frø, bær og frugter, som er vigtige fødekilder for hasselmusen.

De optimale lysforhold i din plantning får du ved at holde en afsted mellem træer og buske på 2 x 2 meter.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at besigtige beplantninger etableret med tilskud fra ordningen

Baggrund

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover, og er en såkaldt Bilag IV-art, som vi har en særlig forpligtelse til at passe på. Syvsovere er egern- eller muselignende dyr, som klatrer rundt i træer og buske.

Hasselmusen findes formentlig kun på Midt- og Sydsjælland, i den østlige del af Jylland og på Sydfyn. Den vejer 15-35 gram og måler fra snudespids til halerod 6-9 centimeter. Man kan kende den på halen, der er 5-8 centimeter lang og dækket af lange lyse hår med et busket udseende.

Hasselmusens pels er rødbrun på oversiden, men lysere brun eller grålig på undersiden. Benene er korte, og føddernes lange kløer er velegnede til hasselmusens klatrende levevis.

Læs mere om hasselmusen på arter.dk

Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til plantninger på sommerhus- og parcelhusgrunde samt på fredskovpligtige arealer. Plantninger skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

I Danmark findes områder, hvor tilplantning er uønsket. Som lodsejer har du ligeledes pligt til, at tilplantningsområdet konfliktsøges hos kommunen forud for ansøgning til Plant for Vildtet.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen til tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsætter, at der er indgivet ansøgning, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

Hvilke planter skal man vælge?

Eg, fuglekirsebær, hæg, almindelig røn, hassel, syren, kvalkved, slåen, hvidtjørn og roser er alle sammen gode arter, man kan plante på sin jord.

Hvis man bor i et område, hvor der er brombær, hindbær og kaprifolium i naturen, så er det en god idé, at lade disse arter blive på området, da disse planter giver hasselmusen gode muligheder for at klatre.

plantevalg.dk kan man søge på og vælge arter, der sætter meget frugt, og som passer godt til det område, hvor de skal udplantes.

Læs mere om de forskellige tilskudsberettigede træ -og buskarter

I hvilke kommuner kan man få tilskud?

Der ydes tilskud til plantning i kommuner, hvor hasselmusen findes eller med stor sandsynlighed forventes at leve.
Det drejer sim om følgende kommuner:

Fyn:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Nyborg Kommune
Svendborg Kommune

Jylland:
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Sønderborg Kommune
Vejle Kommune
Aabenraa Kommune

Sjælland:
Faxe Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Næstved Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune

Tilskuddet er på 90 procent af planteprisen. Bemærk at tilskuddet samt momsen af ​​tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.