Jagt i statsskovene

Naturstyrelsen varetager administrationen af jagten i statens skove.

Jagten drives overvejende ud fra reservatsynspunkter. Det betyder, at der tilstræbes en afbalanceret opretholdelse af det naturlige dyreliv.

Det tilsigtes derfor, at der i statsskovene skal drives jagt og foretages vildtpleje på en sådan måde, at der opretholdes sunde, afbalancerede og rige bestande af de jagtbare vildtarter. Der kan især for hjortevildt være behov for afbalancering af lokale bestande for at sikre køns- og aldersfordelingen og eventuelt bestandenes størrelser.

Disse bestande er medvirkende til at sikre skovgæsterne oplevelsesmuligheder. Hertil kommer, at der fra disse bestande vil ske udvandring til omkringliggende arealer.

Formålet er således, på linje med andre aktiviteter i skovdriften, at tage hensyn til vildtet samt at begrænse de skader, vildtet kan give anledning til, samtidig med, at der tages hensyn til befolkningens rekreative behov, kulturhistoriske traditioner, samt ønsket om, at statsskovene kan virke som vildtreservoir for egnen.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside