Jægerforum

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har alle Naturstyrelsens lokale enheder oprettet et ’Jægerforum’.

Fokus på god og åben dialog

Naturstyrelsen ønsker en god og åben dialog mellem lokale enheder og de regionale afdelinger af landsdækkende organisationer for jægere. Samtidig er det et ønske at øge flowet af jægere, der inviteres på jagt på styrelsens arealer.

Som minimum vil der blive afholdt et årligt møde. For at gøre drøftelserne i Jægerforum effektive er antallet af deltagere holdt på et begrænset niveau.

Her er eksempler på emner, der drøftes i ’Jægerforum:

  • Udvælgelse af projekter finansieret af jagttegnsprovenuet med henblik på at forbedre vildtets levesteder samt skabe bredere jagtmuligheder for jagttegnsløsere.
  • Lokalenhedens afholdelse af jagter for nye jægere.
  • Lokalenhedens invitationsjagter, herunder invitationspraksis.
  • Andre emner med betydning for samarbejdet mellem lokale jægere og lokalenheden som for eksempel krondyrforvaltning, information om jagt- og vildtforvaltning og anskydningsproblematik.

Drøftelserne i Jægerforum sker i respekt for andre brugerinteresser og diskussioner i andre fora. For eksempel vil forslag om væsentlige, konkrete tiltag blive forelagt lokalenhedens brugerråd.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside