Jagtkort i Skjern Enge

Der sælges årligt 30 jagtkort til Skjern enge. Jagtkortet giver adgang til trækjagt på ænder og gæs samt et antal drivjagter på ca. 800 ha. af de statsejede arealer i Skjern Enge.

Frist for interessetilkendegivelse er 1. juni!

Jagten i Skjern Enge er udlejet til Skjern Ådalens Jægersammenslutning, som er dannet af en række lokale jagtforeninger. Jagten administreres dermed af Skjern Ådalens Jægersammenslutning, som også har ansvaret for jagtafholdelsen.

Af de i alt 150 jagtkort er 30 jagtkort forbeholdt jægere, som ikke er medlem af Skjern Ådalens Jægersammenslutning. Formålet er at give jægere fra hele landet mulighed for at opleve trækjagten på ænder og gæs i Skjern Enge.

Jagten er underlagt visse begrænsninger omkring udførelse, tidspunkter og jagtdage.

Alle jagtkortløsere inddeles i 3 hold, der på skift går på jagt i 3 forskellige områder. Der må jages én gang ugentligt i hvert af de 3 områder. Jagterne er fastlagt til torsdag aften, fredag aften og lørdag morgen. Af hensyn til fuglelivet fastlægges jagtdagene forskudt i de tre områder.

Morgentrækket skal afsluttes 1,5 time efter solopgang og aftentrækket må tidligst påbegyndes 1,5 time før solnedgang. Færdsel i terrænet må påbegyndes en halv time før skydetid.

Man skal have gyldigt dansk jagttegn for at kunne gå på jagt i Skjern Enge. Jagttegnet skal kunne fremvises under jagt.

Jagtkortene sælges efter lodtrækning, såfremt der er mere end 30, der ønsker at købe et jagtkort. Interessetilkendegivelse skal ske til jægersammenslutningen i perioden fra 1. maj til senest 1. juni. Eventuelt overskydende jagtkort sælges herefter frem til den 1. september.

Prisen for et jagtkort til Skjern Enge er 1.600 kr.

Oversigtskort over jagtområderne

Se mere på jægersammenslutningens hjemmeside Skjernaajagt.dk

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Skjern Ådalens Jægersammenslutning ved Peter Nissen på tlf. 2526 9007.