Jagtpolitik

Generelt gælder det, at jagtintensiteten - og afskydningen - på statsejede arealer er væsentligt lavere end på privatejede arealer.

Retningslinjer for jagtfærdsel i skoven

Generelt gælder, at jagtintensiteten - og afskydningen - på de statsejede arealer er væsentligt lavere end på tilsvarende privatejede arealer.

Politik for jagt og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer

Retningslinjer for medarbejderes jagtdeltagelse

Færdsel i skoven, når der er jagt i skoven

Jagtudleje

Naturstyrelsen udlejer jagten på arealer til større eller mindre grupper af jægere.

I jagtlejekontrakterne fastsættes reglerne for jagtudøvelsen. Indtægterne fra jagtudlejen giver et væsentligt bidrag til statsskovenes drift.

Jagtudleje i statsskovene

Kongehuset

Jagtretten på arealer i blandt andet Vestjylland og københavnsområdet tilhører kongehuset. I det omfang kongehuset ønsker at udnytte jagtretten, træffes de nødvendige aftaler med den kongelige jægermester.

Nyjægerjagter

Der holdes hvert år nyjægerjagter for nye jagttegnsløsere.

Læs mere om Nyjæger her

Invitationsjagter

Der holdes hvert år et antal invitationsjagter, hvor medlemmer af de lokale jagtforeninger, brugerråd, jægerfora, samarbejdspartnere, frivillige med flere inviteres til at deltage.

Styrelsens jægere

Der er ansat personale i Naturstyrelsen, der forestår jagt- og vildtforvalting.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside