Køb dagjagter

Naturstyrelsen udbyder i jagtsæsonen 2024/25 en lang række dagjagter med riffel, hvor de primære vildtarter er kron-, då- og råvildt.

SENESTE NYT - 11. juni 2024

Årets jagter sælges i to portioner - og første del sælges fra onsdag d. 26. juni 2024 kl. 12.00. Anden del sælges fra onsdag d. 3. juli 2024 kl. 12.00.

Nedenfor kan du - SENEST 19. JUNI - se hvad de enkelte lokale enheder udbyder - og du kan se hvilken dag den enkelte jagt bliver sat til salg. 

Vær opmærksom på at du indtil ovennævnte dato kan finde materiale fra dagjagterne i 2023

Der sælges éndags-jagter på flere af Naturstyrelsen arealer. Dagjagterne sælges i netbutik. Der kan købes op til fem pladser pr. handel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet - eller man skal medbringe prøvebevis).
  • Er jagterne udsolgt, er der et antal ventelistepladser på hver jagt, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 15 minutter til at gennemføre handlen, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

 

Her kan du se udbuddet af dagjagter i jagtsæsonen 2023/24:

BEMÆRK - ikke alle sider, der kan nås via nedenstående link, er opdaterede - men opdateringen er på vej!

Formålet med Naturstyrelsens dagjagter er at give jægere fra hele landet lejlighed til at opleve jagten og naturen på Naturstyrelsens arealer uden selv at skulle leje et større jagtareal.

Samtidig benyttes jagterne til at demonstrere god, praktisk jagt- og vildtforvaltning og til at informere om andre af Naturstyrelsens aktiviteter.

Databehandling af personoplysninger:

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvrnr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagt dvs. for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@mim.dk og telefon 23 66 10 59 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.   

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside