Dagjagter - Naturstyrelsen Vestjylland

Jagterne i sæsonen 2024/25 sælges 26. juni og 3. juli - begge dage kl. 12.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.

  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).

  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dag jagt og info

Den 26. juni sælges jagten i Klosterheden 29. oktober og jagten i Feldborg Nørreskov 5. december. 3. juli sælges jagten i Klosterheden 19. december - begge dage med start kl. 12.00.

Der kan købes op til tre pladser pr. handel.

Spørgsmål kan sendes til vjy@nst.dk eller til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.

Databehandling af personoplysninger

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvrnr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dkog telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagtdvs for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres.

Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, DPO@nst.dk og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat.

Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen.

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.   

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside