Dagjagt - Naturstyrelsen Blåvandshuk

Bevægelsesjagter på kronvildt - Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

 Dagjagterne sælges i netbutikken:

  • Jagten i Kærgård den 17. november 2023 – sælges fra 28. juni 2023 kl. 12.00
  • Jagten i Kærgård den 5. januar 2024 – sælges fra 5. juli 2023 kl. 12.00

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 15 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

Generel information om dagjagter hos Naturstyrelsen Blåvandshuk

 

Kærgård Plantage - 17. november 2023

Program og parole
Mødested

Kærgård Plantage - 5. januar 2024 

Program og parole
Mødested

Der sælges 40 pladser pr. jagt.
Der kan købes op til 5 pladser pr. handel.

Eventuelle spørgsmål vedrørende jagterne til Karsten Lund Platz 2141 8627.


Spørgsmål vedrørende netbutikken til Mariane Baun Nielsen 7254 3536.

Databehandling af personoplysninger:

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr nr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagt, dvs. for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, DPO@nst.dk og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside